Mã số : 1656/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định Phê duyệt cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-12-26
Tệp đính kèm: