Mã số : 2347/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tổng Thanh Hải
Ngày ban hành: 2017-12-26
Tệp đính kèm: