Mã số : 2337/UBND-CN
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý và chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-12-22
Tệp đính kèm: