Mã số : 29/2017/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-12-20
Tệp đính kèm: