Mã số : 1602/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định điều chỉnh đầu tư dự án Công trình thủy điện Nậm Cấu 1
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-12-15
Tệp đính kèm: