Mã số : 4626/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2018 của Cục Quản lý thị trường
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-12-11
Tệp đính kèm: