Mã số : 4495/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về giá bán điện
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2017-12-30
Tệp đính kèm: