Mã số : 1170/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đánh giá công chức, viên chức, người lao động Sở Công thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-12-04
Tệp đính kèm: