Mã số : 1531/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2017-11-24
Tệp đính kèm: