Mã số : 1136/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-12-01
Tệp đính kèm: