Mã số : 4367/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-11-21
Tệp đính kèm: