Mã số : 1465/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc thành lập Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-11-14
Tệp đính kèm: