Mã số : 2068/UBND-NC
Tên văn bản: Về việc phát động phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-11-09
Tệp đính kèm: