Mã số : 546-QĐ/TU
Tên văn bản: Quyết định ban hành Đề án "Xây dựng Phòng truyền thống Tỉnh ủy Lai Châu"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 2017-09-26
Tệp đính kèm: