Mã số : 1846/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về ngày Văn hóa doanh nhân Việt Nam
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2017-09-26
Tệp đính kèm: