Mã số : 1904/UBND-NC
Tên văn bản: Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT trong những tháng cuối năm 2017
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-10-16
Tệp đính kèm: