Mã số : 1289/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2017-07-12
Tệp đính kèm: