Mã số : 9628/BCT-QLTT
Tên văn bản: Về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 2017-10-17
Tệp đính kèm: