Mã số : 9597/BCT-QLTT
Tên văn bản: Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 2017-10-25
Tệp đính kèm: