Mã số : 3949/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành⁄ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 2017-10-17
Tệp đính kèm: