Mã số : 1482/BCĐCCHC-SNV
Tên văn bản: Về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý IV năm 2017
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Tiến Tăng
Ngày ban hành: 2017-10-09
Tệp đính kèm: