Mã số : 1127/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Dự án năng lượng nông thôn II (REII) mở rộng phần hạ áp tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-09-28
Tệp đính kèm: