Mã số : 1165/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kin doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, gas hóa lỏng Thèn Sin
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-10-03
Tệp đính kèm: