Mã số : 1166/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, ga hóa lỏng xã Pắc Ta
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-10-03
Tệp đính kèm: