Mã số : 12/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 68⁄2017⁄NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-09-25
Tệp đính kèm: