Mã số : 707/SCT-QLTT
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Chi cục Quản lý thị trường
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2017-07-21
Tệp đính kèm: