Mã số : 189/QĐ-QLTT
Tên văn bản: Quyết định về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh phân bón vô cơ
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Chi cục Quản lý thị trường
Người ký: CCT Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2017-08-30
Tệp đính kèm: