Mã số : 757/SCT-QLTT
Tên văn bản: Về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu từ lợi dụng chính sách trung chuyển, quá cảnh hàng hóa
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2017-08-08
Tệp đính kèm: