Mã số : 669/SCT-QLTT
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp lưu thông trên thị trường
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Chi cục Quản lý thị trường
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2017-07-11
Tệp đính kèm: