Mã số : 437/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Sở Công thương Lai Châu nă, 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Giám đốc Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-05-19
Tệp đính kèm: