Mã số : 401/KL-SCT
Tên văn bản: Kết luận thanh tra về việc thực hiện các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý, vận hành và an toàn đập thủy điện
Loại văn bản: Kết luận
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-07-09
Tệp đính kèm: