Mã số : 623/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử (website) của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2014-10-08
Tệp đính kèm: