Mã số : 485/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc thực hiện kết luận thanh tra công tác nội vụ
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-05-31
Tệp đính kèm: