Mã số : 604/QLTT-KSCLHH
Tên văn bản: Về việc thực hiên kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón và vật tư nông nghiệp
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường
Người ký: Chu Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 2017-05-04
Tệp đính kèm: