Mã số : 378/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc nâng lương đợt 1 năm 2017
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2017-05-03
Tệp đính kèm: