Mã số : 288/SCT-QLTT
Tên văn bản: Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm lưu thông trên thị trường
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2017-04-07
Tệp đính kèm: