Mã số : 14/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2017
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-01-06
Tệp đính kèm: