Mã số : 280/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về công tác quản lý, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2017-04-07
Tệp đính kèm: