Mã số : 229/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn huyện tam Đường, Tân Uyên và Thành phố Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-03-27
Tệp đính kèm: