Mã số : 149/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2017-03-03
Tệp đính kèm: