Mã số : 184/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27⁄NQ-CP ngày 21⁄02⁄2017 của Chính phủ; Nghị quyết số 24⁄2016⁄QH14 ngày 08⁄11⁄2016 của Quốc hội và Kế hoạch số 70-KH⁄TU ngày 26⁄12⁄2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu thực hiện Nghị quyết số 05-NQ⁄TW ngày 01⁄11⁄2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-03-15
Tệp đính kèm: