Mã số : 195/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-03-17
Tệp đính kèm: