Mã số : 203/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo về việc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng hết hiệu lực thi hành
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-03-21
Tệp đính kèm: