Mã số : 151/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo về việc kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-03-03
Tệp đính kèm: