Mã số : 168/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo về việc triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2017-03-09
Tệp đính kèm: