Mã số : 142/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-03-01
Tệp đính kèm: