Mã số : 122/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-02-21
Tệp đính kèm: