Mã số : 119/CTr-SCT
Tên văn bản: Chương trình thực hiện Kế hoạch số 67-KH⁄TU của Tỉnh ủy Lai Châu
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2017-02-21
Tệp đính kèm: