Mã số : 132/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-02-27
Tệp đính kèm: