Mã số : 60/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành danh mục hồ sơ năm 2017 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-01-25
Tệp đính kèm: